Consello da Cultura Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia

Kit

Redes de traballo

No ámbito da normalización lingüística do galego existen iniciativas orientadas á coordinación de proxectos e recursos. Cada unha destas redes de traballo ten un funcionamento e uns obxectivos diferentes, aínda que todas elas perseguen fomentar a participación e a cooperación entre os axentes encargados de promover, de difundir e de defender a lingua galega.

Rede de Dinamización Lingüística

Rede de Dinamización Lingüística

Asociación voluntaria que busca congregar as entidades con competencia na promoción do uso da lingua galega no ámbito local. Está vinculada á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Viveiro de propostas normalizadoras (CTNL)

Viveiro de propostas normalizadoras (CTNL)

Espazo impulsado pola Coordinadora de Traballadores e Traballadoras de Normalización da Lingua onde se poden presentar ideas e propostas encamiñadas a desenvolver accións de promoción da lingua galega e procurar persoas ou entidades interesadas en participar nelas.